Lietošanas noteikumi

  /  Lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA ‘’Florindas zieds’’, reģ. Nr 40103174386., juridiskā adrese: “Ezernieki”, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105, Latvia (turpmāk tekstā SIA ‘’Florindas zieds’’) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu FLORINDA.LV interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē florinda.lv (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).

1. Interneta Ziedu veikala un mājas lapas darbību nodrošina un uztur SIA ‘’Florindas zieds’’

2. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē www.florinda.lv

3. Par pasūtījumu mājas lapā Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu, iepriekš saņemot rēķinu uz norādīto e-pasta adresi.
Saņemot preci, Pircējam jāuzrāda piegādātājam personu apliecinošs dokuments, kas apliecina saņēmēja identitāti.

4. Pircējam ir tiesības saņemt FLORINDA.LV veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem, vai apmaksāt to klātienē kādā no uzņēmuma struktūrvienībām.

6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis distances līgumu ar SIA FLORINDAS ZIEDS, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

2. Atteikuma tiesības

2.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Uzņēmums SIA “FLORINDAS ZIEDS”, tālruņa numuru: +371 26437000, e-pasta adrese: korvet@e-apollo.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.

2.2. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to SIA “FLORINDAS ZIEDS’’. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

2.3. Pircējam jānosūta preces atpakaļ Uzņēmumam vai jānodod to Uzņēmuma pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Uzņēmumam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

2.4. Ja Pircējs atsakās no šā līguma, Pircējam tiks atmaksāti visi no Pircēja saņemtie maksājumi, tajā skaitā Pircēja samaksātie piegādes izdevumi, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tiks saņemts atteikuma pieteikums.

2.5. Pārdevējs visus pircēja veiktos maksājumus, tajā skaitā par samaksātajiem piegādes izdevumiem, atgriež Pircējam oriģinālā veidā – tādā, kā pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu.

2.6. Par Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma netiks iekasēta nekāda papildus maksa.
Pircējam preces jānosūta atpakaļ uz Uzņēmuma juridisko adresi “Ezernieki”, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105 ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Uzņēmumam nosūtīts atteikuma pieteikums.

2.7. Uzņēmumam ir tiesības aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām līdz brīdim, kad Uzņēmums ir saņēmis atgriezto preci.

2.8. Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

2.9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

2.10. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

2.11. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • preces tiek izgatavotas pēc Pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā higiēnas un kosmētikas preces, uztura bagātinātāji, kā arī elektroniskās preces – epilators, elektriskais .bārdas skuveklis, bārdas/matu trimeris, elektriskā .matu griežamā mašīna un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
  • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

2.12. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, SIA “FLORINDAS ZIEDS paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu (atteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit) vai, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu korvet@e-apollo.lv. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas SIA “FLORINDAS ZIEDS nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu.

2.13. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

2.14. SIA “FLORINDAS ZIEDS ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no SIA “FLORINDAS ZIEDS neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

3. Kvalitātes garantija un atgriešanas politika

3.1. Visas vietnē parādītās mūsu darbu fotogrāfijas ir kompozīciju izpildījuma veidi. Ziedu kompozīcija ir unikāla un neatkārtojama. Tā var nedaudz atšķirties ar dažiem elementiem, ārējo izskatu un iepakojuma materiālu. Mēs varam mainīt ziedu daudzumu, ziedu toni, kā arī no to pieejamības noliktavā un citiem faktoriem. Pasūtījuma galīgais izpildījums var atšķirties no galerijas fotogrāfijām. Visas ziedu kompozīcijas mūsu floristi veidos tikai no svaigiem ziediem un darīs visu iespējamo, lai Jums iepatikusies kompozīcija maksimāli atbilstu sniegtajam paraugam.

3.2. Ja saņēmējam ir jebkādas pretenzijas pret pušķa kvalitāti, saņēmējam ir tiesības pušķi nepieņemt un uzreiz atdot to kurjeram, par šo situāciju paziņojot pa tālruni +371 26437000 vai rakstiski uz e-pastu korvet@e-apollo.lv. Tālāk situācija tiek izskatīta individuāli.

3.3. Pēc tam, kad saņēmējs ir pušķi pieņēmis, pretenzijas netiek pieņemtas.

3.4. Diemžēl mēs nevaram atbildēt par ziedu saglabāšanos Jūsu mājās, jo nevaram kontrolēt apstākļus, kādos tie atrodas. Ziedi ir dzīva prece un nav iespējams paredzēt, kā tie saglabāsies tādos vai citādos apstākļos, šī iemesla dēļ Latvijā pastāv LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 15.3 (nav atgriežami: griezti ziedi, pušķi, ziedu kompozīcijas un istabas augi).

Piegādes noteikumi

Visas garantijas saistības, piegādes izmaksas un nosacījumi aprakstīti atsevišķā lapā Piegādes noteikumi.